کابل RG59 مغزی 0.7 مس شیلد مس128+ برق 2*2.25

کد محصول: rg59 با برق

موجودی: موجود است