دستگاه ضبط تحت شبکه NVR

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

ضبط هم زمان 4 دوربین با رزولوشن 1080P پلی بک 1 تصویر خروجی:HDMI,VGA,BNC ریموت کنترل ساپو.....

ضبط هم زمان 8 دوربین با رزولوشن 1080P پلی بک 1 تصویر خروجی:HDMI,VGA,BNC ریموت کنترل ساپو.....

ضبط هم زمان 16 دوربین با رزولوشن 1080P پلی بک 4 تصویر خروجی:HDMI,VGA,BNC ریموت کنترل ساپ.....