دوربین مداربسته IP

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

دوربین IP سنسور 2 مگاپیکسلی DWDR,2D/3D DNR لنز 3.6میلی متری 3مگاپیکسلی H.264 Dual Stream.....

دوربین IP سنسور 1.3 مگاپیکسلی DWDR,2D/3D DNR لنز 3.6میلی متری 3مگاپیکسلی H.264 Dual Stre.....

دوربین IP سنسور 2 مگاپیکسلی DWDR,2D/3D DNR لنز 3.6میلی متری 3مگاپیکسلی H.264 Dual Stream.....

دوربین IP سنسور 2 مگاپیکسلی DWDR,2D/3D DNR لنز2.8 به 12 وریفوکال 3مگاپیکسلی H.264 Dual S.....

دوربین IP سنسور 2 مگاپیکسلی DWDR,2D/3D DNR لنز2.8 به 12 وریفوکال 3مگاپیکسلی H.264 Dual S.....

دوربین IP سنسور 2 مگاپیکسلی DWDR,2D/3D DNR لنز3.6 میلی متری 3مگاپیکسلی H.264 Dual Stream.....

دوربین IP سنسور 2 مگاپیکسلی DWDR,2D/3D DNR لنز2.8 به 12 وریفوکال 3مگاپیکسلی H.264 Dual S.....